Me hoidamme koulutuksen

Pelastustoiminta vaatii erikoiskoulutuksen. Onnettomuustyypit tarvitsevat erikoiskalustoa, jonka käyttämiseen vaaditaan koulutusta. Viikkoharjoitukset, kurssit ja koulutuspäivät antavat pätevyyden ja osaamisen toimia esimerkiksi onnettomuustilanteissa ja sairauskohtauksen sattuessa.

Koulutus jakautuu perus- ja täydennyskoulutuksiin.

Peruskoulutusta ovat mm. (suluissa koulutuksen painopiste)

  • sammutustyökurssi (tulipalojen sammutustoiminta)
  • palokuntien ensiapukurssi (potilaan loukkaantumistason määrittely ja ensiapu)
  • savusukelluskurssi (savusukellustehtävät)
  • pelastustyökurssi (liikenneonnettomuuksien pelastustoiminta)
  • öljyvahinkojen torjuntakurssi (sisävesistöjen ja maa-alueiden öljyvahinkojen torjunta)
  • vaarallisten aineiden kurssi (varastojen ja liikenteen vaarallisten aineiden torjunta)
  • ensivastekurssi (henkeä pelastavat ensitoimenpiteet sairauskohtauksissa ja tapaturmissa)
  • pintapelastuskurssi (veden varaan joutuneen pelastaminen veden pinnalta).

Palokunnan päällystökoulutusta ovat

  • yksikönjohtajakurssi (koulutustoiminta ja pelastusyksikön toimintojen johtaminen)
  • palokunnan päällikkökurssi (palokunnan perustoimintojen ylläpito).

Palokunta hoitaa uuden jäsenen perehdyttämiskoulutuksen. Siinä annetaan perustiedet ja -taidot palokunnan toiminnoista ja tavoista.

Näiden lisäksi on täydennyskoulutusta, kuten konemieskurssi, korkeanpaikan työskentelykurssi, jälkivahinkojen torjuntakurssi, hälytysajoneuvon kuljettajakurssi jne., joten kehittymisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.